Polityka prywatności

Odpowiedzialna za przetwarzanie danych jest mRaP GmbH, FN 412051h, 3250 Wieselburg-Land, Pulvermühlweg 11, info@hellocash.at. MRaP GmbH obsługuje platformy 'helloCash' i 'BookGoodLook'.


Zakres zastosowania

Szanujemy Twoje prawo do prywatności. Ochrona i bezpieczeństwo twoich danych osobowych są dla nas bardzo ważne. Chcielibyśmy poinformować Cię o danych, do których można uzyskać dostęp, odwiedzając stronę www.hellocash.at, www.hellocash.de, www.hellocash.ch, www.hellocash.cz, www.hellocash.fr, www.hellocash.pl lub dowolne inne helloCash i strony www.bookgoodlook.at, www.bookgoodlook.de, www.bookgoodllok.cz, www.bookgoodlook.fr, www.bookgoodlook.pl oraz korzystanie z domeny helloCash.

Przetwarzanie Twoich danych odbywa sie jedynie za Twoją zgodą.

Niniejsza polityka prywatności dotyczy wszystkich stron internetowych obsługiwanych przez nas i jest przeznaczona dla odwiedzających tę stronę, a także dla osób korzystających z oferowanej przez nas usługi Saas.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany polityki prywatności w dowolnym momencie. Powiadomimy zarejestrowanego użytkownika e-mailem o zmianie na 14 dni kalendarzowych przed planowaną datą zmiany.


Pobieranie danych od użytkownika

Jeśli skontaktujesz się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie internetowej lub w wiadomości e-mail, Twoje dane będą przechowywane u nas przez sześć miesięcy w celu przetworzenia wniosku oraz w przypadku dalszych pytań, a następnie skasowane, jeśli nie zostanie zawarty żaden rodzaj umowny. Przetwarzamy te dane według naszych reguł Kto i jak przetwarza dane .

Jeśli chcesz skorzystać z modelu kasowego (usługa SaaS) lub innej usługi SaaS, musisz zarejestrować się na naszej stronie internetowej.

Dodatkowo możesz dobrowolnie podać dane identyfikujące Twoją firmę i dane bankowe w polu 'Dane podstawowe'. W polu 'Pracownik' masz możliwość tworzenia informacji o swoich pracownikach. Pole 'Kasa fiskalna' umożliwia tworzenie faktur, zarządzanie książkami gotówkowymi i wgląd w zaległe faktury. W polu 'Klienci' możesz wpisać swoje dane klienta i nim zarządzać. Te dane nie są gromadzone automatycznie. Kategorie danych, które faktycznie przetwarzamy, są wyświetlane w katalogu przetwarzania.

Będziemy ujawniać lub przekazywać te dane stronom trzecim tylko wtedy, gdy będzie to konieczne do realizacji umowy lub do celów rozliczeniowych lub jeśli wcześniej wyraziłeś na to zgodę.


Ściąganie danych od osób trzecich

Otrzymujemy Twoje dane w postaci zaszyfrowanej od firmy A-Trust dla systemów bezpieczeństwa w ruchu elektronicznym GmbH. Przetwarzanie tych danych jest wymagane do zawarcia umowy i do wykonania umowy. Przetwarzanie jest dopuszczalne zgodnie z Art. 6 punkt 1 b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.


Przetwarzanie danych

Sam możesz zdecydować, które dane ujawnisz po rejestracji, samodzielnie wpisując je w osobistym portalu klienta. Przetwarzamy określone dane wyłącznie w celu świadczenia uzgodnionej usługi w ramach wybranego programu kasowego (usługa SaaS). Twoje dane osobowe (nazwa firmy, adres, opis, osoba kontaktowa, numer telefonu i dane dotyczące konta) będą wykorzystywane wyłącznie do pobierania opłat za nasze usługi (cel przetwarzania).

Przetwarzanie Twoich danych jest wymagane do zawarcia umowy i do wykonania umowy. Przetwarzanie jest dopuszczalne zgodnie z Art. 6 ust. 1 b Podstawowe rozporządzenie o ochronie danych.

Mamy uzasadniony interes w uzyskaniu informacji o twojej zdolności kredytowej przed zawarciem umowy i podczas realizacji umowy. Możemy wykorzystywać dane osobowe w celu uzyskania informacji na temat Twojej zdolności kredytowej od autoryzowanych przez rząd stowarzyszeń ochrony kredytowej i instytucji kredytowych. Informacje te są profilowaniem, w którym stowarzyszenia ochrony kredytowej i instytucje kredytowe podają ocenę ich zdolności kredytowej na podstawie przekazanych danych. Jeśli twoja ocena kredytowa jest zbyt niska lub brakuje informacji na jej temat, zastrzegamy sobie prawo do nie zawarcia umowy lub uzyskania dodatkowego zabezpieczenia. Przetwarzanie jest dopuszczalne zgodnie z Art. 6 pkt 1 f Ogólne rozporządzenie o ochronie danych.

Jeśli wyraziłeś na to zgodę, będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe przez trzy lata po zakończeniu stosunku umownego, aby przekazać ci informacje o naszych usługach (biuletyn itp.).


Przetwarzanie płatności

Przekażemy Twoje dane osobowe potrzebne do płatności upoważnionemu usługodawcy. W tym celu współpracujemy z Adyen GmbH, 10178 Berlin, Hackescher Markt 4, Building 44. Jeśli podasz dane do płatności w czasie rzeczywistym, będą one wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania płatności. Przetwarzanie tych danych jest wymagane do realizacji zamówienia. Przetwarzanie jest dopuszczalne zgodnie z Art. 6 ust. 1 b Podstawowe rozporządzenie o ochronie danych.


Pliki Cookies

Nasza strona internetowa wykorzystuje tak zwane 'pliki cookie'. Są to małe pliki tekstowe przechowywane na urządzeniu za pomocą przeglądarki. Plik cookie zawiera informacje, które witryna wysyła do przeglądarki. Przeglądarka przechowuje następnie informacje w swoim systemie. Jeśli używane są pliki cookie, witryna może zapamiętywać informacje o Tobie i ustawieniach (takie jak nazwa użytkownika w celu uzyskania dostępu do osobiście dostępnej części strony internetowej). Odbywa się to aż do zamknięcia bieżącego okna przeglądarki (zwanego dalej 'ciasteczkami sesji') lub plik cookie jest dezaktywowany lub usunięty.

Używamy ciasteczek sesyjnych po tym jak zalogujesz się do witryny. Po uzyskaniu dostępu do strony przez zarejestrowanego użytkownika serwer internetowy ustawia plik cookie sesji dla połączenia, aby wskazać, że użytkownik został uwierzytelniony. Te sesyjne pliki cookie ułatwiają nawigację po witrynie; zawierają losowe dane, których serwer używa do uwierzytelnienia żądania przeglądarki na serwerze w ramach tej sesji. Plik cookie sesji jest usuwany, gdy tylko użytkownik zamknie bieżące okno przeglądarki (chyba że użytkownik aktywował opcję 'nie wylogowuj mnie').

Nasza strona internetowa wykorzystuje funkcje usługi analityki internetowej Google Analytics. Google Analytics wykorzystuje pliki cookie. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny (w tym adres IP) są przesyłane do serweru Google w USA i tam przechowywane. O ile nam wiadomo, Google będzie wykorzystywać te informacje wyłącznie do oceny korzystania ze strony internetowej, sporządzania raportów dotyczących działań użytkownika na stronie internetowej oraz świadczenia innych usług związanych z użytkowaniem i korzystaniem z Internetu. Google może przekazać te informacje stronom trzecim, jeśli wymaga tego prawo. Stosunek umowny z Google Analytics opiera się na standardowych klauzulach umownych Komisji Europejskiej.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie ustawowego przepisu § 96 ust. 3 TKG i § 6 ust. 1 lit. f) RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest poprawa naszej oferty i naszej strony internetowej. Wszystkie pliki cookie, których używamy, są wyświetlane w katalogu przetwarzania.


Newsletter

Rejestrując się na stronie, masz możliwość zapisania się do newslettera i ustalenia częstotliwości jego otrzymywania. Możesz się zalogować i wylogować w dowolnym momencie, korzystając z własnych ustawień profilu biuletynu i sprawdzania częstotliwości wysyłania. Ponadto będziesz mieć możliwość wypisania się z każdej z naszych wysłanych informacji i każdego newslettera.


Cele reklamowe i badanie rynku

Zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy Twoje dane do celów reklamowych i / lub badań rynku. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie § 6 Abs 1 lit. F DSGVO. Wykorzystanie danych do badań rynku i opinii odbywa się anonimowo. Nasze uzasadnione zainteresowanie leży w informacjach o naszych usługach i analizie naszej oferty.


Bezpieczeństwo danych

Dokładamy wszelkich starań, aby chronić Twoje dane zgodnie z najnowszymi standardami bezpieczeństwa. W tym celu uprawnione osoby będą miały rozsądny dostęp do przechowywanych przez użytkowników informacji w celu ich weryfikacji, poprawienia, anonimizacji, zablokowania lub usunięcia. Masz również możliwość przeglądania i zmiany danych, które przesyłasz.

Podobnie jak w przypadku wszystkich transmisji danych przez Internet, w wysyłaniu i otrzymywaniu danych osobowych pozostaje ryzyko szczątkowe. Staramy się minimalizować to ryzyko, szyfrując dane przesyłane podczas zamawiania produktów i usług lub korzystania z oferty przy użyciu protokołu SSL (Secure Socket Layer Protocol). Należy pamiętać, że pomimo naszych wysokich wymagań dotyczących prywatności wszelkie informacje dobrowolnie udostępniane przez Internet mogą zostać przechwycone. Z tego powodu nie możemy przyjąć odpowiedzialności za ujawnienie informacji z powodu błędów w transmisji danych i / lub nieuprawnionego dostępu stron trzecich.


Rezygnacja

Usuwamy Twoje dane zasadniczo po rozwiązaniu umowy, ale najpóźniej po wygaśnięciu wszystkich prawnych zobowiązań do przechowywania i ustawowym terminie przedawnienia dla egzekwowania naszych możliwych roszczeń cywilnych o odszkodowanie. Twoje dane mogą twoje dane pozostaną zapisane 30 lat. Istnieje możliwość anonimizacji danych zamiast usuwania. W tym przypadku wszelkie osobiste odniesienia do danych zostają nieodwołalnie usunięte, dlatego nie ma obowiązku usuwania ochrony danych.


Twoje prawa

Prawo do informacji: możesz poprosić nas o potwierdzenie, czy, i w jakim stopniu, przetwarzamy Twoje dane.


prawo do korekty

Jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe, które są niekompletne lub niepoprawne, możesz poprosić o ich korektę w dowolnym momencie.


Prawo rezygnacji

Możesz zażądać od nas usunięcia Twoich danych, jeśli przetwarzamy je niezgodnie z prawem lub jeśli przetwarzanie nieproporcjonalnie ingeruje w twoje uzasadnione interesy. Mogą istnieć powody sprzeciwiające się natychmiastowemu anulowaniu (takie jak prawnie uregulowane wymogi dotyczące przechowywania).


Prawo do ograniczenia przetwarzania

Możesz zażądać ograniczenia przetwarzania przez nas Twoich danych, jeśli

  • odmawiasz dokładności danych przez czas, który pozwala nam zweryfikować dokładność danych
  • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, ale użytkownik odrzuca usunięcie i wymaga ograniczenia wykorzystania danych,
  • nie potrzebujemy już danych zgodnie z ich przeznaczeniem, ale nadal potrzebujesz tych danych do dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych,
  • sprzeciwiłeś się przetwarzaniu danych.

To prawo weszło w życie 25.05.2018r.


Prawo do transferu danych

Jeśli anulujesz sybskrypcję, możesz zapisać swoje dane samodzielnie, pobierając i eksprtując je.

To prawo weszło w życie 25.05.2018r.


Prawo sprzeciwu

Jeśli przetwarzamy dane w celu wykonywania zadań interesu publicznego, wykonywania władzy publicznej lub jeśli polegamy na potrzebie ochrony naszego uzasadnionego interesu w przetwarzaniu, można sprzeciwić się przetwarzaniu danych. Sprzeciw jest uzasadniony, jeśli masz uzasadniony interes w ochronie swoich danych.


Prawo wniesienia zażalenia

Jeśli uważasz, że naruszamy przepisy o ochronie danych podczas przetwarzania Twoich danych, skontaktuj się z nami. Oczywiście, masz również możliwość złożenia skargi do austriackiego organu ochrony danych, od 25 maja 2018 r., również do organu nadzoru w UE.

Jeśli chcesz potwierdzić swoje prawa, skorzystaj z naszych opcji kontaktowych. Jeśli będziemy mieć wątpliwości co do Twojej tożsamości, możemy poprosić o dodatkowe informacje. Należy pamiętać, że możemy żądać uzasadnionej opłaty manipulacyjnej lub odmówić rozpatrzenia wniosku w przypadku oczywistych, nieuzasadnionych lub często odbieranych praw.


Kto chroni dane

Zapraszamy również do kontaktu z naszym Działem ochrony danych - Laurenz Gröbner

helloCash
Firma
Zgodna z prawem

Registrierkasse Österreich günstig kaufen hellocash Registrierkasse Österreich günstig kaufen hellocash
Copyright © 2020 mRaP GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.